เค อาร์ ซี ฟูจิซัพพลาย

เค อาร์ ซี ฟูจิซัพพลาย

เค อาร์ ซี ฟูจิซัพพลาย

บริษัท เค อาร์ ซี ฟูจิซัพพลาย จำกัด

ที่อยู่บริษัท
2141 หมู่6  ถนนเทพารักษ์  ตำบลเทพารักษ์  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  10270

เบอร์ติดต่อ: 02-713-4809
FAX: 02-713-4808
Email: huay.nung@gmail.com,  wtcorp.limited@gmail.com
Website: www.krcfujisupply.com
Facebook: www.facebook.com/krcfujiioto

krc-02 krc-03 krc-04 krc-05

About the Author