ร่มฟามิงโก้

ร่มฟามิงโก้

ร่มฟามิงโก้

หจก. ลีลาพงศ์
(ฟามิงโก้)

ที่อยู่บริษัท
192/1 ซ.ท่าดินแดง18 ถ.ท่าดินแดน แขวง/เขต คลองสาร

เบอร์ติดต่อ: 02-439-5071-6
FAX: 02-439-5088
Email: mail@flamingoumbrella.com
Website: www.flamingoumbrella.com

หมายเลขบู๊ธในงานบ้านและสวนแฟร์ 2016 – R011, R012, R045, R046

flamingo-02 flamingo-03 flamingo-04

About the Author