เบเยอร์ โพลดักส์ (ประเทศไทย)

เบเยอร์ โพลดักส์ (ประเทศไทย)

บริษัท เบเยอร์ โพลดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่บริษัท
99/1  พหลโยธิน ซ.5  ถ.พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพ  10400

ที่อยู่โชว์รูม
289/3  อาคารบางกอกการืเด้น  ซ.นราธิวาส 24  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  10120

เบอร์ติดต่อ: 02-672-498, 02-672-0497
FAX: 02-672-0497
Email: Thanadej@knkn.biz

หมายเลขบู๊ธในงานบ้านและสวนแฟร์ 2016 – S006, S007, S034, S035

About the Author